КазкиНародні казкиУкраїнські народні казкиЛетючий корабель – Українська казка

Летючий корабель – Українська казка

Були собі дід та баба, а в них було три сини: два розумних, а третій дурний. Розумних же вони й жалують, баба їм щонеділі білі сорочки дає, а дурника всі лають, сміються з нього, а він, знай, на печі у просі сидить, в чорній сорочці, без штанців. Як дадуть, то й їсть, а ні, то він і голодує. Аж ось прийшла чутка, що так і так: прибув такий царський указ, щоб зібралися до царя всі на обід, і хто збудує такий корабель, щоб літав, і приїде на тім кораблі, за того цар дочку віддає.

Розумні брати й радяться:

– Піти б то, може, там, де наше щастя закотилося!

Порадились, просяться в батька та в матері:

– Підемо ми до царя на обід: загубити – нічого не загубимо, а може, там, де наше щастя закотилося!

Батько їх умовляє, мати їх умовляє… Ні!

– Підемо, та й годі! Благословіть нас на дорогу.

Старі – нічого робити – взяли поблагословили їх на дорогу, баба надавала їм білих паляниць, спекла порося, пляшку горілки дала, пішли вони.

А дурень сидить на печі та й собі проситься:

– Піду і я туди, куди брати пішли!

– Куди ти, дурню, підеш? – каже мати.– Десь тебе й вовки з’їдять!.

– Ні,– каже,– не з’їдять, піду!

Старі з нього спершу сміялись, а то давай лаяти. Так ні! Вони бачать, що з дурнем, мовляв, нічого не зробиш, та й кажуть:

– Ну йди, та щоб уже й не вертався і щоб не признавався, що ти наш син.

Баба дала йому торбу, наклала туди чорного черствого хліба, пляшку води дала й випровадила його з дому. Він і пішов.

Іде та йде, коли зустрічає на дорозі діда: такий сивий дідуган, борода зовсім біла, аж до пояса!

– Здорові, діду!

– Здоров, сину!

– Куди йдете, діду?

А той каже:

– Ходжу по світу, з біди людей виручаю. А ти куди?

– До царя на обід.

– Хіба ти,– питає дід,– умієш зробити такий корабель, щоб сам літав?

– Ні, – каже,– не вмію!

– То й чого ж ти йдеш?

– А хто його знає,– каже,– чого. Загубити – не загублю, а може, там, де моє щастя закотилося.

– Сідай же,– каже дід,– та спочинеш трохи, пополуднуємо. Виймай, що там у тебе в торбі!

– Е, дідусю, нема тут нічого, самий черствий хліб, що ви й не вкусите.

– Нічого, виймай!

От дурень виймає, аж з того чорного хліба та такі стали паляниці білі, що він ізроду й не їв таких: сказано, як у панів.

– Ну, що ж,– каже дід, – як його, не пивши, полуднувати? Чи немає там у тебе в торбі горілки?

– Де б то вона в мене взялась! Є тільки пляшка води!

– Виймай! – каже.

Він вийняв, покуштував – аж там така горілка стала!

– От бач,– каже дід.

От вони розіслали свитки на траві, посідали, давай полуднувати. Пополуднували гарненько, подякував дід дурневі за хліб, за горілку та й каже:

– Ну, слухай, сину, йди ж тепер ти в ліс та підійди до дерева, та й удар сокирою в дерево, а сам мерщій падай ниць і лежи, аж поки тебе хто не розбудить. Тоді,– каже,– тобі корабель збудується, а ти сідай на нього й лети, куди тобі треба, тільки по дорозі бери, кого б там не стрів.

Дурень подякував дідові і розпрощався. Дід пішов своєю дорогою, а дурень пішов у ліс.

От увійшов у ліс, підійшов до дерева, цюкнув сокирою, упав ниць та й заснув.

Спав, спав… Коли це за який там час чує – хтось його будить:

– Уставай, уже твоє щастя поспіло, вставай!

Дурень прокинувсь, коли гляне – аж стоїть корабель; сам золотий, щогли срібні, а паруси шовкові так і понадимались – тільки летіти! От він, не довго думавши, сів на корабель, той корабель знявся та й полетів. Як полетів та й полетів нижче неба, вище землі – й оком не зглянеш!

Летів-летів, коли дивиться дурень: припав чоловік на шляху до землі вухом та й слухає. Він і гукнув:

– Здорові, дядьку!

– Здоров, небоже!

– Що ви робите?

– Слухаю,– каже,– чи вже позбирались до царя на обід люди.

– А хіба ви туди йдете?

– Туди.

– Сідайте зо мною, я вас підвезу.

Слухало сів. Полетіли.

Летіли-летіли, коли дивляться: іде чоловік шляхом – одна нога за вухо прив’язана, а на одній скаче.

– Здорові, дядьку!

– Здоров, небоже!

– Чого ви на одній нозі скачете?

– Того,– каже,– що коли б я відв’язав другу, то за одним ступнем увесь би світ переступив. А я не хочу.

– Куди ж ви йдете?

– До царя на обід.

– Сідайте з нами.

– Добре.

Скороход сів, знов полетіли.

Летіли-летіли, коли дивляться: стоїть на дорозі стрілець і прицілюється з лука, а ніде не видно ні птиці, нічого.

Дурень і крикнув:

– Здорові, дядьку! Куди ви цілитеся, що не видно ні птиці, нічого?

– То що, що не видно? То вам не видно, мені видно!

– Де ви її бачите?

– Е,– каже,– там, за сто миль, сидить на сухій грушці!

– Сідайте з нами!

Він сів. Полетіли.

Летіли-летіли, коли дивляться: іде чоловік і несе за спиною повний мішок хліба.

– Здоров, дядьку!

– Здоров!

– Куди ви йдете?

– Іду,– каже,– добувати на обід хліба.

– Та в вас і так повен мішок!

– Що тут цього хліба! Мені й на один раз поснідати не стане.

– Сідайте з нами!

– Добре!

Сів і Об’їдайло. Полетіли.

Летіли-летіли, коли дивляться: ходить чоловік коло озера, мов чогось шукає.

– Здорові, дядьку!

– Здоров!

– Чого ж ви тут ходите?

– Пити,– каже,– хочеться, та ніяк води не знайду.

– Та перед вами ж цілісіньке озеро, чому ви не п’єте?

– Е, що тут цієї води! Мені й на один ковток не стане.

– Так сідайте з нами!

– Добре!

Обпивайло сів. Полетіли. Летіли-летіли, коли глянули – аж іде чоловік в село й несе куль соломи.

– Здорові, дядьку! Куди це несете солому?

– У село, – каже.

– Ото! Хіба в селі нема соломи?

– Є,– говорить,– та не така!

– А хіба це яка?

– А така,– каже,– що яке б душне літо не було, а тільки розкидай цю солому, то зараз де не візьмуться мороз і сніг.

– Сідайте з нами!

Морозько сів, і полетіли далі.

Летіли-летіли, коли дивляться: іде чоловік у ліс і несе в’язку дров за плечима.

– Здорові, дядьку!

– Здоров!

– Куди ви дрова несете?

– У ліс.

– Ото! Хіба в лісі нема дров?

– Чому нема? Є,– говорить,– та не такі.

– А які ж?

– Там,– каже,– прості, а це такі, що як тільки розкидав їх, так зараз де не візьметься військо перед тобою.

– Сідайте з нами!

І той згодився, сів та й полетіли.

Чи довго вони летіли, чи недовго, а прилітають до царя на обід. А там серед двору столи понаставлені, понакривані, бочки меду та горілки повикочувані; пий, душе, їж, душе, чого забажаєш! А людей, сказано, півцарства зійшлось: і старі, і малі, і пани багаті, і старці убогі. Як на ярмарку. Дурень прилетів із товариством на тім кораблі, спустився в царя перед вікнами, повиходили вони з корабля й пішли обідати.

Цар дивиться у вікно – аж хтось прилетів на золотім кораблі. Він лакеєві й каже:

– Піди спитай, хто там золотим кораблем прилетів.

Лакей пішов, подивився, приходить до царя:

– Якась,– каже,– мужва обідрана!

Цар не вірить:

– Як,– каже,– можна, щоб мужики на золотім кораблі прилетіли? Ти, мабуть, не допитався.

Взяв та й пішов сам між люди.

– Хто,– питає,– тут на цім кораблі прилетів?

Дурень виступив:

– Я! – каже.

Цар як подивився, що в нього свиточка – латка на латці, штанці – коліна повилазили, то аж за голову взявся: «Як-таки, щоб я свою дитину та за такого хлопа віддав!»

Що його робити? І давай йому загадки загадувати.

– Піди,– каже на лакея,– скажи йому, що хоч він і на кораблі прилетів, а як не добуде води живущої й цілющої, поки люди пообідають, то не то царівни не віддам, а оце меч – а йому голова з плеч!

Лакей і пішов.

А Слухало, той самий, який припадав до землі вухом, підслухав, що цар казав, та й розказав дурневі. Дурень сидить на лаві (такі лави кругом столів пороблено) та й журиться: не їсть, не п’є. Скороход побачив:

– Чому ти,– питає,– не їси?

– Де вже мені їсти! І в пельку не йде.

І розказав – так і так:

– Загадав мені цар, щоб я, поки люди пообідають, добув води живущої і цілющої… Як я її добуду?

– Не журись! Я тобі дістану!

– Ну, гляди!

Приходить лакей, дає йому царський наказ, а він уже давно знає, як і що.

– Скажи,– говорить,– принесу!

От лакей і пішов.

А Скороход відв’язав ногу від вуха та як махнув – в одну мить і набрав води живущої і цілющої. Набрав, утомивсь.

«Ще,– думає,– поки обід, вернуся, а тепер сяду під млином, відпочину трохи».

Сів та й заснув. Люди вже обід кінчають, а його нема. Дурень сидить ні живий, ні мертвий. «Пропав!»–думає.

Слухало взяв приставив до землі вухо – давай слухати. Слухав-слухав.

– Не журись! – каже.– Під млином спить, вражий син.

– Що ж ми будемо тепер робити? – каже дурень.– Як би його збудити?

А Стрілець каже:

– Не бійся: я збуджу!

От як нап’яв лук, як стрельне, як торохне стріла в млин – аж тріски полетіли. Скороход прокинувсь – мерщій туди! Люди обід тільки кінчають, а він приносить ту воду.

Цар – що робити? Ну загадувати другу загадку:

– Як з’їсть із своїм товариством за одним разом шість пар волів жарених і сорок печей хліба, тоді,– каже,– віддам свою дитину за нього, а не з’їсть, то от: оце меч – а його голова з плеч.

Слухало й підслухав та й розказав дурневі.

– Що ж мені тепер робити? Я й одного хліба не з’їм! – каже дурень.

Та й знов зажурився – аж плаче.

А Об’їдайло й каже:

– Не плач, я за вас усіх поїм, ще й буде мало.

Приходить лакей: так і так.

– Добре,– каже, – нехай дають!

От зажарили дванадцять биків, напекли сорок печей хліба. Об’їдайло як почав їсти усе дочиста поїв і ще просить:

Ех,– каже,– мало! Хоч би ще трошки дали!..

Цар бачить, що нічого не вдіє,– знову загадав загадку:

Щоб сорок сорокових кухлів води випив за одним духом і сорок сорокових кухлів вина, а не вип’є: мій меч – йому голова з плеч.

Слухало підслухав – розказав; дурень плаче.

– Не плач! – каже Обпивайло.– Я сам вип’ю, ще й мало буде.

От викотили їм по сорок сорокових кухлів води й вина.

Обпивайло як узяв пити, все до каплі видув, ще й підсміюється.

– Ех,– каже,– мало! Хоч би ще трохи, ще б випив.

Цар бачить, що нічого не вдіє, та й думає: «Треба його, вражого сина, зі світу звести, а то він мою дитину занапастить!» От і посилає до дурня лакея.

– Піди скажи, що казав цар, щоб перед вінцем у баню сходив.

А другому лакеєві загадує, щоб пішов сказав, щоб баню чавунну напалили: «Там він, сякий-такий, засмажиться!» Грубник натопив баню – так і пашить: самого чорта, мовляв, можна засмажити!

Сказали дурневі. От він іде в баню, а за ним слідком іде Морозько із соломою. Тільки що ввійшли в баню, аж такий жар, що не можна видержати. Морозько розкинув солому – й відразу так стало холодно, що дурень насилу облився та швидко на піч, та там і заснув, бо намерзся-таки добре. Вранці відчиняють баню, думають – тільки з нього попілець зостався, аж він лежить на печі! Збудили його:

– Оце,– каже,– як я міцно спав!

Та й пішов із бані.

Доповіли цареві, що так, мовляв, і так: на печі спав, і в бані так холодно, наче цілу зиму не топлено. Цар засмутився дуже, що його робити? Думав-думав, думав-думав…

– Ну,– каже,– як дістане мені на ранок полк війська, то вже віддам свою дочку за нього, а не дістане, то от мій меч – йому голова з плеч!

А сам думає: «Де-таки простому мужикові полк війська добути? Я цар, та й то!..»

От і дав наказ.

Слухало ж підслухав і розказав дурневі. Дурень знову сидить та й плаче:

– Що мені тепер робити на світі? Де я того війська добуду?

Іде на корабель до товариства:

– Ой виручіть, братці! Виручали не один раз із біди, і тепер виручіть! А то пропав я на світі!

– Не плач,– каже той, що ніс дрова,– я тебе виручу.

Приходить слуга:

– Казав,– каже,– цар, як поставиш завтра на ранок цілий полк війська, тоді твоя царівна!

– Добре, зроблю! – каже дурень.– Тільки скажи цареві, як не віддасть ще й тепер, то я на нього війною піду й силою царівну візьму.

Уночі повів товариш дурня в поле й поніс із собою в’язку дров. Як почав ті дрова розкидати, як почав розкидати, то що кине – то й чоловік, що кине – то й чоловік! І такого війська набралось, господи! На ранок прокидається цар – аж чує: грають. Він питає:

– Що там так рано грає?

– То,– кажуть,– той своє військо муштрує, що на золотім кораблі прилетів.

Цар тоді бачить, що нічого не вдіє, і звелів його покликати до себе.

Приходить лакей, просить. А дурень такий став, що його й не пізнаєш: одежа на ньому так і сяє: шапочка золота, а сам такий гарний, що й не сказати! Веде він своє військо, сам на воронім коні попереду, за ним – старшина. Підступив під дворець.

– Стій! – крикнув.

Військо у лаву стало – як перемите! Він пішов у дворець; цар його обіймає, цілує:

– Сідай, мій зятю любий!

Вийшла й царівна; як побачила – аж засміялась: який у неї гарний чоловік буде!

От їх швидко й повінчали, такий бенкет задали, що аж до неба дим пішов.