Мудрий Ганс – Брати Грімм

Питає мати Ганса:

– Ти куди це зібрався йти, Гансе?

– До Гретель, мамо,– каже Ганс.

– Хай тобі щастить, Гансе.

– Пощастить. Бувайте, мамо.

– Бувай, Гансе.

Приходить Ганс до Гретель.

– Добрий день, Гретель.

– Добрий день, Гансе. Що ти гарне приніс?

– Нічого не приніс, ти мені щось дай.

Дала йому Гретель голку.

– Бувай, Гретель,– каже Ганс.

– Бувай, Гансе.

Ганс узяв голку, побачив на шляху воза з сіном, уткнув голку в сіно й пішов за возом додому.

– Добрий вечір, мамо.

– Добрий вечір, Гансе. Де ти був?

– У Гретель був.

– Що ти їй приніс?

– Нічого не приніс, вона мені сама щось дала.

– Що ж вона тобі дала?

– Голку дала.

– А де ж ти її дів, Гансе?

– У сіно вткнув.

– Погано зробив, Гансе, треба було вткнути її в рукав.

– Нічого, іншим разом краще зроблю.

– Ти куди, Гансе?

– До Гретель, мамо.

– Хай тобі щастить, Гансе.

– Пощастить. Бувайте, мамо.

– Бувай, Гансе.

Приходить Ганс до Гретель.

– Добрий день, Гретель.

– Добрий день, Гансе. Що ти гарне приніс?

– Нічого не приніс, ти мені щось дай.

Дала йому Гретель ножа.

– Бувай, Гретель.

– Бувай, Гансе.

Узяв Ганс ножа, вткнув його в рукав і пішов додому.

– Добрий вечір, мамо.

– Добрий вечір, Гансе. Де ти був?

– У Гретель був.

– Що ти їй приніс?

–- Нічого не приніс, вона мені сама щось дала.

– Що ж вона тобі дала?

– Ножа дала.

– А де ж ти його дів, Гансе?

– У рукав уткнув.

– Погано зробив, Гансе, треба було сховати його в кишеню.

– Нічого, іншим разом краще зроблю.

– Ти куди, Гансе?

– До Гретель, мамо.

– Хай тобі щастить, Гансе.

– Пощастить. Бувайте, мамо.

– Бувай, Гансе.

Приходить Ганс до Гретель,

– Добрий день, Гретель.

– Добрий день, Гансе. Що ти гарне приніс?

– Нічого не приніс, ти мені щось дай.

Дала йому Гретель козеня.

– Бувай, Гретель.

– Бувай, Гансе.

Узяв Ганс козеня, зв’язав йому ноги і сховав його в кишеню. Поки дійшов додому, козеня й задушилося.

– Добрий вечір, мамо.

– Добрий вечір, Гансе. Де ти був?

– У Гретель був.

– Що ти їй приніс?

– Нічого не приніс, вона мені сама щось дала.

– Що ж вона тобі дала?

– Козеня дала.

– А де ж ти його дів, Гансе?

– Сховав у кишеню.

– Погано зробив, Гансе, треба було прив’язати козеня на мотузку й повести додому.

– Нічого, іншим разом краще зроблю.

– Ти куди, Гансе?

– До Гретель, мамо.

– Хай тобі щастить, Гансе.

– Пощастить. Бувайте, мамо.

– Бувай, Гансе.

Приходить Ганс до Гретель.

– Добрий день, Гретель.

– Добрий день, Гансе. Що ти гарне приніс?

– Нічого не приніс, ти мені щось дай.

Дала йому Гретель шмат сала.

– Бувай, Гретель.

– Бувай, Гансе.

Узяв Ганс сало, прив’язав його на мотузку й потяг за собою. Збіглися собаки та й об’їли сало. Прийшов Ганс додому, в руці мотузка, а на мотузці нічого немає.

– Добрий вечір, мамо.

– Добрий вечір, Гансе. Де ти був?

– У Гретель був.

– Що ти їй приніс?

– Нічого не приніс, вона мені сама щось дала.

– Що ж вона тобі дала?

– Шмат сала дала.

– А де ж ти його дів, Гансе?

– Прив’язав на мотузку, повів додому, а його собаки вхопили.

– Погано зробив, Гансе, треба було вкинути сало в торбу, завдати на плечі та й понести додому.

– Нічого, іншим разом краще зроблю.

– Ти куди, Гансе?

– До Гретель, мамо.

– Хай тобі щастить, Гансе.

– Пощастить. Бувайте, мамо.

Приходить Ганс до Гретель.

– Добрий день, Гретель.

– Добрий день, Гансе. Що ти гарне приніс?

– Нічого не приніс, ти мені щось дай.

Дала йому Гретель теля.

– Бувай, Гретель.

– Бувай, Гансе.

Узяв Ганс теля, вкинув його в торбу, завдав на плечі, а теля йому всю спину потовкло.

– Добрий вечір, мамо.

– Добрий вечір, Гансе. Де ти був?

– У Гретель був.

– Що ти їй приніс?

– Нічого не приніс, вона мені сама щось дала.

– Що ж вона тобі дала?

– Теля дала.

– А де ж ти його дів, Гансе?

– Вкинув у торбу, завдав на плечі, а воно мені всю спину потовкло.

– Погано зробив, Гансе, треба було привести теля на налигачі і прив’язати біля ясел.

– Нічого, іншим разом краще зроблю.

– Куди ти, Гансе?

– До Гретель, мамо.

– Хай тобі щастить, Гансе.

– Пощастить. Бувайте, мамо.

– Бувай, Гансе.

Приходить Ганс до Гретель.

– Добрий день, Гретель.

– Добрий день, Гансе. Що ти гарне приніс?

– Нічого не приніс, ти мені щось дай.

А Гретель і каже йому:

– Я сама піду з тобою.

Ганс налигав Гретель, привів її додому й міцно прив’язав біля ясел. Тоді пішов до матері.

– Добрий вечір, мамо.

– Добрий вечір, Гансе. Де ти був?

– У Гретель був.

– Що ти їй приніс?

– Нічого не приніс.

– А що Гретель дала тобі?

– Нічого не дала, сама пішла зі мною.

– Де ж ти її лишив?

– Привів на налигачі, прив’язав біля ясел і кинув їй трави.

– Погано зробив, Гансе, треба було пригорнути її і сказати ласкаве слово.

– Нічого, зараз краще зроблю.

Пішов Ганс до стайні, взяв лопату й заходився пригортати Гретель землею. Гретель розгнівалась, відірвалася від ясел і втекла додому. Отак вони заручилися.